Gustav DittrichAnna Pozderec

Gustav DittrichEteleka Radic

Viljem (vili) Dittrich

l i n k s
Margita Kiraly

Children:
Helena Dittrich
Viljem (vili) Dittrich
  • Born: 02-05-1937, M.Sobota
  • Married to Margita Kiraly
  • Died: 13-02-1973, Szombathley


  • Generated by GenDesigner FreeWare made by Morten Salthe 1998